Magnus Falk

Magnus Falk

In Författare by Express You Bokförlag

Magnus Falk


Om författaren

Jag har alltid tyckt om att skriva. Ända sedan barnsben har det skrivna ordet varit min stora passion, och till skillnad från de flesta av mina barndomskamrater, som traditionsenligt suktade efter att att bli polis eller brandman, handlade min egen stora dröm om att bli författare. Bokhyllan i pojkrummet svällde över med handskrivna alster, alltifrån historiska epos till deckare och rymdäventyr – berättelser som troget lästes av övriga familjen. Stunderna vid pennan var bland de mest rogivande men också de mest upplyftande; spänningen från det ena kapitlet till det andra andäktigt vibrerande i takt med att handlingen enträget letade sig framåt, nästan som av egen kraft.
Men så i tonåren, när skrivandet mer och mer stå tillbaka för studier och annat, tappade den också mycket av sin tjusning allteftersom det egna kravet på textmässig kvalitet kom att överskugga glädjen i det kravlösa skrivandet.

Även om jag som vuxen många gånger tänkte att jag skulle vilja återuppta skrivandet, var det först många år senare som tillfället till slut kändes rätt. Och när så väl skedde visade sig (till min egen förvåning) glädjen i skrivandet vara precis lika stark som den varit under uppväxten. Resultatet, som stod färdigt två och ett halvt år senare, var manuset till min debutroman ”Det krökta rummet”.

Uppslaget till berättelsen, som hade legat och grott ett tag, hämtade jag från den miljö där jag själv vistas – i sjukhus- och universitetsvärlden, en plats som innehåller en mängd fenomen och företeelser väl värda att skildra. Jag skickade in manuset till några förlag, och efter ett par månader fick jag det glädjande beskedet att Express You ville ge ut boken!

Till vardags arbetar jag som läkare, specialist i allmänmedicin, och som universitetslektor. Att kunna kombinera dessa yrkesroller med skrivandet är en stor ynnest, där de olika delarna ömsesidigt bidrar till att berika varandra.


Dela denna sida