Boken om Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare.

In 2018, Nyheter by Express You Bokförlag

Magnus Falk

Författaren Magnus Falk utkommer i december 2018 med sin fjärde roman Fjärilsdansen. 

Romanen berättar om Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare. Karolina arbetade metodiskt och målmedvetet med de verktyg hon behärskade bäst: sitt kunnande och sin yrkesskicklighet, med kunskapsspridning och folkupplysning och inte minst, med en betydande känsla för diplomati och fördragsamhet.

Med dessa egenskaper kom hon efter hand att i allt högra grad vinna den egna, kraftigt mansdominerande och manscentrerade läkarkårens respekt och erkännande, och med dessa – möjligheten att förändra sin samtid och synen på kvinnors rätt.

Dela denna sida